Deutsche Version
O firmie
Jesteśmy firmą działającą na rynku niespełna od dekady, która otwiera się na coraz nowsze podmioty na rynku pracy. Nie tyle doskonalimy produkty i usługi, które proponujemy naszym Klientom, ale wciąż poszukujemy nowych nisz na rynku. Charakteryzujemy się tym, że jesteśmy odpowiedzialni społecznie, co oznacza aktywizacje osób bezrobotnych i starszych, wyrównujemy szansę kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz aktywnie wspieramy rynek pracy poprzez współprace z innymi instytucjami takimi jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Stowarzyszenia pozarządowe, Ochotnicze Hufce Pracy, Biura Karier, Ośrodki Pomocy Społecznej i wiele innych.

Nasze doświadczenie, elastyczne modele współpracy, dopasowanie do indywidualnych potrzeb Klientów i bieżących uwarunkowań rynku sprawiają, że jesteśmy skutecznym partnerem w biznesie. Dla nas liczy się przede wszystkim zaufanie, którym obdarzamy naszych partnerów, jakość oferowanych usług oraz indywidualne podejście do każdego Klienta, natomiast skuteczność współpracy upatrujemy w partnerstwie i otwartości, przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań naszych Klientów.

 

Oferowane rozwiązania:
Praca Tymczasowa
To nowa forma zatrudnienia potocznie nazywana leasingiem pracowniczym, nie zawierająca cech typowych dla stosunku pracy. Klienci nie rekrutują, nie zatrudniają i nie rozliczają pracowników maja jednak decydujące słowa w selekcji i doborze potencjalnego pracownika. Pracownik natomiast jest zatrudniony przez Agencję pracy Euro-Solutions, ale pracę wykonuje
na rzecz i pod nadzorem Pracodawcy (użytkownika).

Dobór Pracowników
Okres recesji oprócz wielu niedogodności niesie ze sobą również wiele nowych możliwości. Mogłoby się wydawać,
że w czasach, gdy przedsiębiorstwa zajmują się głównie redukcją liczby zatrudnionych, dobór i selekcja pracowników zejdzie
na drugi plan. Tymczasem, nawet, gdy zaczyna dominować polityka ostrych cięć i oszczędności, nie zanika potrzeba selekcji;
co więcej, te właśnie oszczędności wymuszają stosowanie takich metod doboru, które zagwarantują wybór rzeczywiście odpowiedniego kandydata.

1. Rekrutacja i selekcja
2. Try&Hire
3. Outplacement

Outsourcing
Nazwa wywodzi sie od dwóch angielskich słów: outside – zewnętrzny i resources – zasoby, zapasy środki. Outsourcing zatem oznacza, w wolnym tłumaczeniu, przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa, firmie zewnętrznej czyli tzw. Usługodawcy, niezwiązanemu bezpośrednio z naszą firma ale specjalizujący się w konkretnie określonej dziedzinie. Celem outsourcingu w jego najbardziej ogólnym ujęciu jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności.

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki usługom rekrutacyjnym Agencji Pracy Euro-Solutions